Thông tin văn bản
Văn bản số 7411/VP-KGVX ngày 17/08/2023 sao gửi Quyết định số 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu: 7411/VP-KGVX Ngày ban hành: 17/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230823145842.zip