Thông tin văn bản
Văn bản số 210/VP-KT ngày 10/01/2022 sao gửi Nghị định số 05/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 210/VP-KT Ngày ban hành: 10/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 05/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220112101118.zip