Thông tin văn bản
Văn bản số 996/VP-TH ngày 27/02/2018

Về việc :sao gửi Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ

Số ký hiệu: 996/VP-TH Ngày ban hành: 27/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :sao gửi Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 996VPTH2018.rar