Thông tin văn bản
Văn bản số 5111/VP-KGVX ngày 26/10/2017

Về việc : (CKS) Sao gửi văn bản: Nghị định số 111/2017/NĐ-CP

Số ký hiệu: 5111/VP-KGVX Ngày ban hành: 26/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) Sao gửi văn bản: Nghị định số 111/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5111VPKGVX2017.rar