Thông tin văn bản
Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân phường Long Thành Bắc
Số ký hiệu: 2108/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/10/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân phường Long Thành Bắc
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 2108 QD 2023_Signed.pdf