Thông tin văn bản
Văn bản số 7428/BGTVT-TCCB ngày 23/06/2014

Xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải cấp tỉnh, cấp huyện

Số ký hiệu: 7428/BGTVT-TCCB Ngày ban hành: 23/06/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải cấp tỉnh, cấp huyện

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 7428BGTVTTCCB2014.PDF