Thông tin văn bản
Văn bản số 3939/VP-KT ngày 01/06/2022 Sao gửi Kế hoach số 78-KH/TU của Tỉnh ủy
Số ký hiệu: 3939/VP-KT Ngày ban hành: 01/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Kế hoach số 78-KH/TU của Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220606104737.zip