Thông tin văn bản
Văn bản số 5593/VP-TH ngày 12/10/2018 Sao gửi Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu: 5593/VP-TH Ngày ban hành: 12/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5593.rar