Thông tin văn bản
Văn bản số 4449/VP-NC ngày 17/08/2018 Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Số ký hiệu: 4449/VP-NC Ngày ban hành: 17/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4449.rar