Thông tin văn bản
Văn bản số 782/VP-KTTC ngày 08/02/2018

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 134/2017/TT-BTC

Số ký hiệu: 782/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 134/2017/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 782VPKTTC2018.rar