Thông tin văn bản
Văn bản số 4846/VP-KGVX ngày 22/07/2021 sao gửi Nghị quyết số 78/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid19
Số ký hiệu: 4846/VP-KGVX Ngày ban hành: 22/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 78/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid19
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210729104523.zip