Thông tin văn bản
Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 10/06/2015

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 33/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/06/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 332015QDUBND2015.doc