Thông tin văn bản
Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

Ban hành Bảng quy định tạm thời định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 52/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/10/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng quy định tạm thời định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 522015QDUBND2015.doc