Thông tin văn bản
Văn bản số 1900/UBND-KTN ngày 11/07/2016

Đôn đốc xử lý tình trạng nợ đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến 2014

Số ký hiệu: 1900/UBND-KTN Ngày ban hành: 11/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Đôn đốc xử lý tình trạng nợ đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến 2014

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1900UBNDKTN2016.pdf