Thông tin văn bản
Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 13/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 13-2020-NQ-HDND- CMD SU DUNG DAT-M.pdf