Thông tin văn bản
Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 20/11/2018 Kết quả thẩm định dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh TN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Số ký hiệu: 349/BC-UBND Ngày ban hành: 20/11/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả thẩm định dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh TN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 349.bc.PDF