Thông tin văn bản
Văn bản số 4930/VP-VHXH ngày 15/08/2019 Sao gửi văn bản Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm
Số ký hiệu: 4930/VP-VHXH Ngày ban hành: 15/08/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4930VP-VHXH.rar