Thông tin văn bản
Văn bản số 602/VP-KT ngày 18/01/2024 sao gửi Thông tư số 01/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 602/VP-KT Ngày ban hành: 18/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 01/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240122144022.zip