Thông tin văn bản
Báo cáo số 307/BC-UBND  ngày 18/10/2018 Báo cáo Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”
Số ký hiệu: 307/BC-UBND  Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 307.bc.PDF