Thông tin văn bản
Văn bản số 7134/VP-KGVX ngày 26/09/2022 Sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN
Số ký hiệu: 7134/VP-KGVX Ngày ban hành: 26/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220928094007.zip