Thông tin văn bản
Văn bản số 3381/VP-KT ngày 19/04/2023 sao gửi Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu: 3381/VP-KT Ngày ban hành: 19/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230419153513.zip