Thông tin văn bản
Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 Thu hồi 6.500,0 m2 đất tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học Mỏ Công
Số ký hiệu: 2603/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thu hồi 6.500,0 m2 đất tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học Mỏ Công
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 2603.qd.PDF