Thông tin văn bản
Văn bản số 5836/VP-KTN ngày 24/10/2018 (CKS) triển khai thực hiện Nghị định số 144/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ
Số ký hiệu: 5836/VP-KTN Ngày ban hành: 24/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện Nghị định số 144/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5836.rar