Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 01/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 01.QD.PDF