Thông tin văn bản
Văn bản số 4297/VP-KGVX ngày 14/06/2022 Sao gửi văn bản: Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số ký hiệu: 4297/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220617151538.zip