Thông tin văn bản
Báo cáo số 414/BC-UBND ngày 18/11/2019 báo cáo kết quả triển khai Đề án khung về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh
Số ký hiệu: 414/BC-UBND Ngày ban hành: 18/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: báo cáo kết quả triển khai Đề án khung về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 414.bc.signed.pdf