Thông tin văn bản
Công văn số 2236/UBND-VHXH ngày 17/09/2020 Triển khai thông báo kết luận của Nguyễn Xuân Phúc phòng chống dịch bệnh covid-19 (Thông báo số 326/TB-VPCP , Công văn số 1120-CV/TU )
Số ký hiệu: 2236/UBND-VHXH Ngày ban hành: 17/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thông báo kết luận của Nguyễn Xuân Phúc phòng chống dịch bệnh covid-19 (Thông báo số 326/TB-VPCP , Công văn số 1120-CV/TU )
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 2236 ub.signed.pdf