Thông tin văn bản
Công văn số 1841/UBND-NC ngày 10/06/2021 Hướng dẫn bầu CT, PCT UBND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 1841/UBND-NC Ngày ban hành: 10/06/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Hướng dẫn bầu CT, PCT UBND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1841 ub. trinh tu, thu tuc truoc khi bau CT, PCT.signed.pdf