Thông tin văn bản
Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
Số ký hiệu: 2439/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công nhận sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2439.qd.signed.pdf