Thông tin văn bản
Văn bản số 2387/VP-KTTC ngày 09/04/2020 Sao gửi Thông tư số 21/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 2387/VP-KTTC Ngày ban hành: 09/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 21/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200416091504.zip