Thông tin văn bản
Văn bản số 1448/UBND-DT ngày 01/06/2016

Chấp nhận Ban Cai quản Họ đạo Đồng Khởi tổ chức Lễ an vị Thánh tượng Thiên nhãn Thánh thất

Số ký hiệu: 1448/UBND-DT Ngày ban hành: 01/06/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Chấp nhận Ban Cai quản Họ đạo Đồng Khởi tổ chức Lễ an vị Thánh tượng Thiên nhãn Thánh thất

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1448UBNDDT2016.docx