Thông tin văn bản
Văn bản số 2945/VP-KTTC ngày 19/07/2016

Về việc : phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm hoạt động thường xuyên

Số ký hiệu: 2945/VP-KTTC Ngày ban hành: 19/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm hoạt động thường xuyên

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2945VPKTTC2016.rar