Thông tin văn bản
Văn bản số 6027/VP-KGVX ngày 09/09/2021 sao gửi Quyết định số 2622/QĐ-BGDĐT
Số ký hiệu: 6027/VP-KGVX Ngày ban hành: 09/09/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2622/QĐ-BGDĐT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210913090022.zip