Thông tin văn bản
Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Về Chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên - Khóa IX.

Số ký hiệu: 17/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Tân Biên Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên - Khóa IX.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 19 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_TANBIEN.doc