Thông tin văn bản
Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 40/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 402013NQHDND2013.doc