Thông tin văn bản
Văn bản số 1934/VP-VX ngày 28/04/2014

góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Số ký hiệu: 1934/VP-VX Ngày ban hành: 28/04/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1934VPVX2014.rar