Thông tin văn bản
Văn bản số 4772/VP-NCPC ngày 08/07/2020 sao gửi Thông báo số 227/TB-VPCP
Số ký hiệu: 4772/VP-NCPC Ngày ban hành: 08/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông báo số 227/TB-VPCP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200713073716.zip