Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2083/KH-UBND ngày 23/09/2019 KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế tập thể năm 2020
Số ký hiệu: 2083/KH-UBND Ngày ban hành: 23/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế tập thể năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 2083.ub.signed.pdf