Thông tin văn bản
Văn bản số 7936/VP-KTTC ngày 18/12/2019 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu bảo dưỡng và xử lý đột xuất sự cố đê điều
Số ký hiệu: 7936/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu bảo dưỡng và xử lý đột xuất sự cố đê điều
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191226072130.zip