Thông tin văn bản
Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 05/02/2021 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 06/CT-TTg
Số ký hiệu: 33/BC-UBND Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 06/CT-TTg
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 33 bc.signed.pdf