Thông tin văn bản
Báo cáo số 423/BC-UBND ngày 22/11/2019 Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022
Số ký hiệu: 423/BC-UBND Ngày ban hành: 22/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 423.bc.signed.pdf