Thông tin văn bản
Văn bản số 5090/VP-KTTC ngày 18/09/2018 Về việc :góp ý dự thảo Nghị định thực hiện công ước Istanbul
Số ký hiệu: 5090/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc :góp ý dự thảo Nghị định thực hiện công ước Istanbul
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5090.rar