Thông tin văn bản
Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 18/10/2019 BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 374/BC-UBND Ngày ban hành: 18/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: