Thông tin văn bản
Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014

V/v ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 58/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/10/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 582014QDUBND2014.doc