Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 04/03/2013

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định Quản lý, sử dụng phần mềm họp không giấy trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 05/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/03/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định Quản lý, sử dụng phần mềm họp không giấy trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 052013QDUBND2013.doc