Thông tin văn bản
Văn bản số 9394/VP-KSTTHC ngày 19/10/2023 sao gửi Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 18/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 9394/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 19/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 18/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231026080243.zip