Thông tin văn bản
Văn bản số 2965/VP-KT ngày 05/05/2022 Sao gửi Quyết định số 320/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị năm 2022
Số ký hiệu: 2965/VP-KT Ngày ban hành: 05/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 320/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị năm 2022
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220516090352.zip