Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010

Phê chuẩn việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010

Số ký hiệu: 07/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 21/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Gò Dầu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Phê chuẩn việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_GODAU.rar