Thông tin văn bản
Văn bản số 4902/VP-KT ngày 07/07/2022 Sao gửi văn bản số 2307/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 4902/VP-KT Ngày ban hành: 07/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản số 2307/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719143312.zip