Thông tin văn bản
Văn bản số 1480/VP-VHXH ngày 19/03/2019 sao gửi QĐ 170/QĐ-BYT
Số ký hiệu: 1480/VP-VHXH Ngày ban hành: 19/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi QĐ 170/QĐ-BYT
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký: Huỳnh Thị Hồng Nhung
Đính kèm: 1480.rar